Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Funkce PLATBA - příklady

Spoření na investici

V podniku máte zařízení, u kterého předpokládáte za 5 let jeho obnovu. Předpokládaná cena zařízení bude za 5 let 3 500 000 Kč. Chcete na toto zařízení vytvořit fond, do kterého budete pravidelně ukládat finanční prostředky. Vaše interní podniková banka úročí odložené finanční prostředky pěti procenty p. a. Kolik budete do fondu poukazovat peněz v případě měsíčních, čtvrtletních a ročních úložek? Spoření předpokládáme vždy na konci období.

Řešení

Potřebujeme naspořit 3 500 000 Kč - to je tedy budoucí hodnota dnes spořených částek úročených pěti procenty. V případě měsíčních a čtvrtletních splátek je potřeba úrokovou míru dělit 12 resp. 4, počet období naopak násobit 12 resp. 4, protože počítáme měsíční resp. čtvrtletní úložky.

      A B C
1 Cena zařízení 3 500 000 Kč  
2 Délka spoření 5  
3 Úroková míra 5%  
4 Měsíční úložka -51 465,98 Kč =PLATBA(B3/12;B2*12;;B1;0)
5 Čtvrtletní úložka -155 121,36 Kč =PLATBA(B3/4;B2*4;;B1;0)
6 Roční úložka -633 411,79 Kč =PLATBA(B3;B2;;B1;0)
Nahoru

Výpočet splátek úvěru

Pro zamýšlený investiční projekt potřebujete finanční prostředky ve výši 3 500 000 Kč. Banka vám nabídla úvěr na 5 let s úrokovou měrou 15 % p. a. Jaká bude výše pravidelné měsíční splátky tohoto úvěru? Platba probíhá vždy na počátku měsíce.

Řešení

Ze zadání známe výši úvěru - prostředky získáváme nyní, 3 500 000 Kč je tedy současnou hodnotou. Chceme vypočítat měsíční splátky, počet období tedy bude 5 let * 12 měsíců, úroková míra bude 15% / 12 měsíci. Budeme tedy platit 60 měsíců 1,25% z požadované částky. Vzorec můžeme zapsat několika způsoby.

=PLATBA(0,0125;60;3500000;;1)

=PLATBA(15%/12;5*12;3500000;0;1)

Nebo nejlépe pomocí odkazů na buňky se vstupními údaji.

      A B C
1 Výše úvěru 3 500 000 Kč  
2 Délka splácení 5  
3 Úroková míra 15%  
4 Měsíční úložka -82 236,80 Kč =PLATBA(B3/12;B2*12;B1;;1)

Proč vyšla měsíční splátka záporná? Zatímco peníze od banky dostaneme hned (jsou pro nás příjmem peněz), platit budeme bance průběžně. Splátky úvěru pro nás budou výdajem peněz. Proto současnou hodnotu zapisujeme kladnou a splátky jsou záporné.

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.