Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Formuláře

Formuláře jsou běžnou součástí života. Setkáváme se s nimi poměrně často. Provází nás od porodnice, přes přihlášku na školu, žádost o živnostenský list, uzavření sňatku až po pohřební ústav.

Formuláře slouží pro sběr informací určitého typu. Můžeme je dělit například podle typu dat, která jejich pomocí získáme.

Kromě formulářů v papírové podobě se můžeme setkat s:

Typické použití:

Formuláře ve Wordu 2003

Vytvářet jednoduché formuláře ve Wordu je velice snadné.

Do dokumentu můžeme vkládat tři druhy formulářových polí - Textové pole formuláře Textové pole formuláře, Zaškrtávací políčko formuláře Zaškrtávací políčko formuláře a Rozevírací pole formuláře Rozevírací pole formuláře.

Pro práci s formulářem je vhodné si zobrazit panel nástrojů Formuláře. Panel nástrojů zobrazíme:

Panel nástrojů - Formuláře

Význam jednotlivých ikon

Ikona Název Význam
Textové pole formuláře Textové pole formuláře Vložení textu do dokumentu
Zaškrtávací políčko formuláře Zaškrtávací políčko formuláře Výběr zaškrtnutím dané možnosti
Rozevírací pole formuláře Rozevírací pole formuláře Vložení rozevíracího pole, kde je možno zvolit právě jednu z možností
Možnosti pole formuláře Možnosti pole formuláře Otevře dialogové okno pro specifikování možností k vybranému formulářovému poli
Navrhnout tabulku Navrhnout tabulku Možnost vytvořit tabulku pro umístění formulářových polí
Vložit tabulku Vložit tabulku Ikona se mění dle aktuálního umístění kurzoru na Vložit tabulku / Vložit buňky / Vložit sloupce / Vložit řádky
Vložit rám Vložit rám Možnost vytvořit rám pro umístění formulářových polí
Stínování formuláře Stínování formuláře Přepínání šedého pozadí formulářových polí
Obnovit pole formuláře Obnovit pole formuláře Vrátí zpět původní obsah a nastavení formulářových polí.
Ochrana formuláře Ochrana formuláře Přepínání mezi možností upravovat text, umístění polí, jejich vlastností apod. a možností vyplňovat formulář bez možnosti jiných úprav.

Pro vložení formulářového prvku do dokumentu se postavte kurzorem na místo, kam chcete pole umístit a klikněte na ikonu formulářového pole, které chcete vložit. Standardně jsou formulářová pole zvýrazněna šedým pozadím. Mezi šedým zvýrazněním / nezvýrazněním polí můžeme přepínat pomocí ikony Stínování formuláře. S formulářovými poli můžeme pracovat podobně jako s textem - tedy přesouvat pomocí myši, kopírovat, mazat, apod.

Při vytváření formulářů je kladen zvláštní důraz na přehlednost jednotlivých položek i celého dokumentu. Pro přesné nastavení pozice jednotlivých textů a formulářových polí je vhodné použít tabulky nebo rámy.

Úprava vlastností polí

Pokud máme již některé pole v dokumentu vložené, můžeme dále upravovat jeho vlastnosti / možnosti. Úpravu pole vyvoláme:

Možnosti textového pole formuláře

Možnosti textového pole formuláře

Jako typ textového pole formuláře máme možnost zvolit:

Práce s vlastnostmi formulářových polí je jednoduchá a intuitivní. Vaši pozornost zaslouží zejména položky:

Doporučený postup:

 1. Otevřete nový dokument,
 2. vložte do dokumentu všechny texty,
 3. vložte formulářová pole,
 4. upravte vzhled dokumentu,
 5. zamkněte úpravy formuláře,
 6. případně zamkněte úpravy dokumentu,
 7. uložte dokument jako šablonu.

ad 5 - Zamknutí formuláře

Po dokončení úprav klikněte na ikonu Ochrana formuláře Ochrana formuláře. Nyní je možné psát pouze do textových polí formuláře, vybírat položky z rozevíracích polí formuláře nebo zaškrtávat políčka formuláře. Mezi jednotlivými položkami je možné se pohybovat pomocí tabulátoru, kurzorových šipek nebo pomocí myši. Kromě toho je ve Wordu nepřístupná většina položek z nabídek pro formátování dokumentu a dalších úprav.

ad 6 - Zamknutí dokumentu

Zamknutím dokumentu zamezíme dalším osobám např. v odemknutí formuláře. Z nabídky Nástroje - Zámek (pokud nemáte formulář zamknutý) nebo Nástroje - Odemknout dokument se dostanete k dialogovému oknu, kde můžeme nastavit oprávnění přístupu k dokumentu na vyšší úrovni a ochránit toto omezení heslem.

Zamknutí dokumentu

Po kliknutí na položku Zahájit vynucování zámku máme možnost zadat heslo. Při pokusu o odemknutí formuláře nebo dokumentu budete nadále vyzváni k zadání hesla.

Pokud je formulář součástí dokumentu, u kterého chceme zakázat pouze úpravy části s formulářem, pak stačí uzamknout jen příslušný oddíl.

Ukládání formuláře

Ať už otevřeme samotný dokument s formulářem nebo vytvoříme nový ze šablony, máme dvě možnosti uložení výsledku.

 "ano";"ano";"ne";0;1;0;"Postup je příliš zdlouhavý"

Tisk formuláře

Pokud chceme vytisknout formulář, ale máme již předtištěný papír, do kterého chceme přitisknout pouze vyplněné formulářové pole, pak zvolte Soubor - Tisk, tlačítko Možnosti a zaškrtněte políčko Tisknout pouze formulářová data.

Tisk formuláře

Formuláře ve Wordu 2007

Použití formulářů ve Wordu 2007 je obdobné, jako je popsáno výše, jen přístup k nastavením je obtížnější. Zde je ve zkratce jak uložit formulář jako text ve Wordu 2007:

 1. Formulářové prvky najdeme na kartě Vývojář - Ovládací prvky - Starší verze
 2. Vložíme potřebná pole, nastavíme jejich vlastnosti
 3. Na kartě Vývojář zvolíme Zamknout dokument - Omezit formátování a úpravy, pod položkou 2. Povolit v dokumentu pouze tento typ úprav vybereme z roletové nabídky Vyplňování formuláře, klikneme na tlačítko Použít zámek. Heslo je volitelné.
 4. Vyplníme formulář.
 5. Klikneme na Tlačítko Office - Možnosti aplikace Word - Upřesnit, v dolní části zaškrtneme položku Ukládat data formulářů jako textový soubor s oddělovači.
 6. Při uložení se nám nabídne TXT soubor.
Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.