Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Excel - úvod do programu

Terminologický základ

Většina termínů používaných v Excelu je v češtině a je na první pohled zřejmé, jaké mají významy. Zde si tedy pouze upřesníme některé klíčové termíny.

Okno aplikace Excel 2003

Název sešitu se zobrazuje v Titulkovém pruhu. Hned pod ním je Panel nabídek (ten se například při tvorbě grafu změní). Dále na obrázku vidíme Panely nástrojů Standardní a Formát.

Pod panely nástrojů je úplně vlevo Pole názvů, kde se zobrazuje:

Pomocí šipky u pole názvů můžeme označit dříve pojmenovanou oblast buněk. Zbytek šířky okna zabírá Řádek vzorců. Do řádku vzorců můžeme zadávat údaje, které se zapíší po potvrzení do aktivní buňky nebo oblasti. Dále funguje řádek vzorců i jako pohled na údaj v aktivní buňce - to se může hodit v případě, že hodnota je výsledkem funkce nebo je u údaje změněný formát, atd. V řádku vzorců tedy vidíme to, co v buňce ve skutečnosti je, zatímco v buňce vidíme konečný výsledek včetně formátu.

Při zadávání funkce nebo vzorce do řádku vzorců se mezi polem názvů a řádkem vzorců objeví tlačítka Zadat zadat a Storno  Storno. Ty mají stejnou funkci jako klávesy ENTER resp. ESC - tedy potvrzení resp. odvolání zadání v řádku vzorců. Stejnou funkci mají tyto tlačítka při editaci údaje přímo v buňce.

 Popis okna Excelu

V dolní části okna jsou tlačítka pro pohyb mezi listy, která jsou funkční v případě, že Ouška listů vyplňují celou plochu mezi těmito tlačítky a vodorovným posuvníkem.

Ouška listů (někdy též nazývané Záložky) jsou standardně v barvě, která je v systému nastavena pro Okraj aktivního okna. Barva aktivního listu je zvýrazněná tučným písmem a odlišnou barvou. Pro ouška listů můžeme zvolit jinou barvu pomocí příkazu Barva karty z místní nabídky nebo z nabídky Formát - List - Barva karty...

Nejspodnější částí okna je Stavový řádek. Ve Stavovém řádku vlevo se zobrazuje zpráva o stavu/režimu aplikace. Vpravo je pak pole pro automatické výpočty, které se řídí funkcí zvolenou z místní nabídky pod nápisem 123 ve stavovém řádku. Dále jsou vpravo na stavovém řádku informace o zapnutí některých režimů - např. SCRL pro ScrollLock, ROZ pro rozšířený režim výběru a označování buněk, INS pro režim přepisování (klávesa Insert), atd.

Aktivní buňka

Aktivní buňka je ta, která je aktuálně označená. To znamená ta, která je aktuálně zapsaná v poli názvů (pokud má buňka název, pak se v poli názvů zobrazuje název nikoli adresa buňky). Současně můžeme pozorovat odlišné podbarvení záhlaví sloupce a řádku aktivní buňky.

Popis okna Excelu - aktivní buňka

Pokud je označeno více buněk, případně více buněk na více listech, pak je aktivní ta buňka, která má odlišnou barvu a současně leží na listu, který má název listu napsán tučně.

TIP: Více listů označíte označením ouška listu, přidržením klávesy CTRL, označením dalšího ouška listu, případně označením dalších listů a uvolněním klávesy CTRL. Pokud chcete označit souvislý blok listů. pak označte první nebo poslední list výběru, přidržte klávesu SHIFT, označte poslední resp. první list výběru a uvolněte klávesu SHIFT. To že máte označených více listů sešitu poznáte mj. podle nápisu [skupina] za jménem souboru v titulkovém pruhu aplikace.

Popis okna Excelu - aktivní buňka

Označená oblast

Označená oblast je obdélníková nebo kvádrová oblast, která je označená na listu nebo na více listech najednou. Může jít i o nesouvislou oblast buněk.

Aktivní oblast

Aktivní oblast listu je obdélníková oblast buněk, se kterými jsme již na listu alespoň jednou pracovali - tady zapsali do nich nějaký údaj, vzorec apod. a to i v případě, že údaj později smažeme. U nově otevřeného sešitu je aktivní buňkou levá horní buňka - tedy A1.

TIP: Pokud chcete zjistit, kde na listu končí aktivní oblast, pak použijte klávesovou zkratku CTRL+END. Pro návrat na začátek listu použijte klávesovou zkratku CTRL+HOME.

Rozbalovací nabídky

Standardně nabízí aplikace Office ve svých nabídkách pouze nejpoužívanější příkazy. Pro začínajícího uživatele jde určitě o zjednodušení orientace v nabídkách. Zkušenější uživatel naopak uvítá, když má nabídku úplnou.

Rozbalovací nabídka Rozbalovací nabídka Rozbalovací nabídka

Změnu nastavení můžeme provést v dialogovém okně Vlastní který zobrazíme např. z nabídky Nástroje - Vlastní a na kartě Možnosti zaškrtneme Vždy zobrazovat úplné nabídky.

Některé příkazy v nabídkách, jako např. na obrázku výše Lupa... a Vlastní zobrazení..., končí třemi tečkami. To znamená, že nejde přímo o příkaz, který něco vykoná, ale o příkaz, po kterém ještě následuje nějaké dialogové okno.

TIP: Pro vstup do nabídek nepotřebujeme myš. Rychlejší je vstup z klávesnice prostřednictvím levé klávesy ALT a podtržených písmen v názvech položek nabídky a příkazů. Např. pomocí ALT+I+N+V se dostaneme k příkazu Vložit - Název - Vytvořit. Stejně tak můžeme použít levý ALT v kombinaci s písmeny a popř. s klávesami TAB, SHIFT+TAB, CTRL+TAB a mezerníku pro pohyb a označování v dialogových oknech. Klávesy ENTER a ESC slouží k potvrzení resp. k odvolání akce.

Místní nabídka

Místní nabídka (někdy také Kontextová nabídka) je výběr z relevantních příkazů, vztahujících se k objektu, nad kterým je místní nabídka vyvolána. Místní nabídku můžeme vyvolat pravým tlačítkem myši nebo klávesou Kontextová nabídka neboli Application (to je na většině klávesnic ta klávesa, která je mezi klávesami WIN a CRTL na pravé straně klávesnice). (zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_kl%C3%A1vesnice)

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.