Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Formátování textu a odstavců

Pomocí "přímého" formátování si vyzkoušejte různé formátování odstavců i částí textu

Cíl cvičení

Ke stažení

Úkoly

Pro první odstavec použijte následující formátování: barva písma tmavě zelená, tučně, velikost písma 15 bodů, font Arial, zvětšete mezery mezi znaky o 2 body, použijte kapitálky, mezera před odstavcem 12 bodů, za odstavcem 6 bodů, zajistěte, aby byl odstavec vždy spojen s textem odstavce, který následuje, zvolte číslování velkými římskými číslicemi zarovnanými vlevo a tak aby byly všechny řádky odstavce zarovnány na pozici 0cm.

Pro druhý odstavec použijte následující formátování: velikost písma 11 bodů, font Times New Roman, použijte iniciálu v textu přes 4 řádky s tím, že text bude vzdálen půl centimetru, mezera před odstavcem 6 bodů, za odstavcem 3 body, výška řádku bude rozšířená o 20%, zarovnání odstavce do bloku.

Pro třetí, čtvrtý a pátý odstavec použijte následující formátování: barva písma ve složkách RGB 48,48,128, tučně, velikost písma 14 bodů, font Times New Roman, zajistěte, aby byl odstavec vždy spojen s textem odstavce, který následuje, zvolte odrážku znakem - Wingdings 74 (smajlík), odsazení zleva na 0,7cm, předsazení o 1cm a tabulátor nastavte tak, aby byl text ve všech řádcích zarovnán na stejnou úroveň.

Pro šestý odstavec použijte následující formátování: velikost písma 11 bodů, font Times New Roman, barva písma bílá, zarovnání odstavce na střed, ohraničení okolo odstavce dvojitou plnou černou čarou silnou ¾ bodu, stínování tmavě šedou (-60%), dále zajistěte, aby nebyly řádky odstavce rozděleny na více částí, odstavec odsaďte tak, aby byl oproti šíři textu ostatních odstavců o 2,4 cm zúžen a to z obou stran.

Pro sedmý odstavec použijte formátování, které jste použili v prvním odstavci a přesvědčte se, zda číslování sedmého odstavce navazuje na číslování prvního odstavce Pro osmý odstavec použijte formátování, které jste použili v druhém odstavci (vyjma iniciály) a dále vyhledejte v textu odstavce všechny výskyty slova "osmý" a podtrhněte tyto slova tečkovanou červenou čarou (použijte funkci Nahradit s využitím úpravy formátu).

Pro devátý odstavec použijte následující formátování: styl znaku Arial, červené, tučná kurzíva, velikost 10, stínování slov světle žlutou, prostorové ohraničení oranžovou barvou, mezery před i za odstavcem stejné jako výška řádku, styl znaku pojmenujte "slovo".

Poté co dokončíte formátování devátého odstavce, naformátujte desátý odstavec stejně jako devátý odstavec.

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.