Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Formát a číslování nadpisů

Na tomto příkladu si ukážeme jak vytvořit víceúrovňové číslování nadpisů a další atributy, které jsou pro nadpisy žádoucí.

Cíl cvičení

Ke stažení

Úkoly

Při práci s tímto dokumentem můžete výhodně použít nahrazování textu textem se stylem. Nejprve tedy vytvořte styl a pomoví funkce Najít a nahradit jej aplikujte.

Odstavec Nadpis 1 naformátujte následovně: Založte nový styl, který pojmenujete (vaším) xname_N1, písmo Times New Roman, velikost písma 18 bodů, kapitálky, zarovnání vlevo, mezera před odstavcem 12 bodů, za 18 bodů, ohraničení dole plnou černou čarou silnou 3 body, vpravo černou dvojitou čarou silnou 1,5 bodu obě vzdálené od textu 4 body, stínování šedou barvou -10 %, víceúrovňové číslování stylem 1, 2, 3,… umístěným vlevo, zarovnaným na 0 cm, tabulátor za číslem 1,5 cm, odsazení 1,5 cm, zajistěte jak svázání řádků, tak i svázání nadpisu s následujícím textem.

Odstavec Nadpis 2 naformátujte následovně: Založte nový styl, který pojmenujete xname_N2 písmo Times New Roman, velikost písma 16 bodů, zarovnání vlevo, mezera před 12 bodů, za 12 bodů, víceúrovňové číslování stylem 1, 2, 3,… umístěným vlevo, zarovnaným na 0,5 cm, tabulátor za číslem 2 cm, odsazení 2 cm, zajistěte jak svázání řádků, tak i svázání nadpisu s následujícím textem.

Odstavec Nadpis 3 naformátujte následovně: Založte nový styl, který pojmenujete vaším xname_N3 písmo Times New Roman, velikost písma 14, zarovnání vlevo, mezera před 9 bodů, za 6 bodů, víceúrovňové číslování stylem a, b, c,… umístěným vlevo, zarovnaným na 0,5cm, tabulátor za číslem 2 cm, odsazení 2cm, zajistěte jak svázání řádků, tak i svázání nadpisu s následujícím textem.

Odstavce text naformátujte následovně: Založte nový styl, který pojmenujete vaším xname_text písmo Times New Roman, velikost písma 12 bodů, zarovnání do bloku, odsazení textu 0,5cm, odsazení prvního řádku 1 cm.

Soubor uložte jako cislovani-nadpisu_xname.docx.

V dalším kroku vymažte veškerý text v dokumentu a uložte ho jako šablonu pod názvem cislovani-nadpisu_xname.dotx.


© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.