Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Cvičení Word - číslování nadpisů

Zdrojový soubor obsahuje texty s písmeny a, b, c – změňte je na nadpisy 1., 2. a 3. úrovně pojmenované N1, N2, N3. Použijte víceúrovňové číslování. Texty s písmeny x změňte na styl text. Texty s písmeny x formátované tučně změňte na styl zdurazneny.

Definice stylů:

text
Nezakládejte na žádném stylu, písmo Verdana, velikost 9, mezery před i za odstavcem 4 b.

N1
Založte na stylu text, velikost 14, tučné písmo, barva: hnědá, svázat řádky, svázat s následujícím, styl následujícího odstavce: text, podtrhnout oranžovou čarou o síle 1,5 b., stínování barvou RGB (255,237,167).

N2
Založte na stylu N1, velikost 12, tučné písmo, barva: hnědá, svázat řádky, svázat s následujícím, styl následujícího odstavce: text, podtrhnout oranžovou čarou o síle 1,5 b., bez stínování.

N3
Založte na stylu N2, velikost 10, tučné písmo, barva: hnědá, svázat řádky, svázat s následujícím, styl následujícího odstavce: text, bez podtržení, bez stínování.

zdurazneny
Styl znaku založený na standardním písmu odstavce, barva písma červená, všechna písmena velká.

Části definice stylu, které jsou přeškrtnuté, není potřeba zadávat v případě, že styl založíte na stylu N1 resp. N2.

Víceúrovňové číslování:

Všechny nadpisy umístěte tak, aby číslo začínalo 1 cm vpravo od textu běžného odstavce. Šířku odsazení textu od číslování zvolte pro N1 1 cm, pro N2 a N3 1,5 cm. Zajistěte, aby v případě, že bude text nadpisu v několika řádcích, byly tyto řádky zarovnány na úrovni textu prvního řádku.

Ukázka víceúrovňového číslování nadpisů

Obrázek 1: Ukázka víceúrovňového číslování nadpisů

Doporučený postup

Definice stylů

Nejprve definujte styl textu, poté nadpisů, nakonec znaku.

Word 2003

V podokně úloh Styly a formátování zvolte tlačítko Nový styl... a nadefinujte jednotlivé styly.

Word 2007

Karta Domů - Styly - klikněte na malou šipku v pravém dolním rohu, otevře se dialogové okno Styly. V dolním levém rohu je ikona pro vytvoření nového stylu. Postupně nadefinujte jednotlivé styly.

Víceúrovňové číslování

Definujte pro nadpis první úrovně víceúrovňové číslování pro všechny úrovně nadpisů.

Word 2003

V podokně úloh Styly a formátování zvolte u nadpisu nejvyšší úrovně možnost Změnit… Nyní vyberte tlačítko Formát - Číslování... - karta Víceúrovňové - vyberte jinou volbu než Žádné. Pokračujte volbou Vlastní - tlačítko Více - vyberte Úroveň 1, u položky Propojit úroveň na styl vyberte styl N1, zadejte zarovnání, číslování, šířku tabulátoru za číslem a odsazení následujících řádků.

Ve sloupečku pod položkou Úroveň vyberte druhou úroveň víceúrovňového číslování a obdobně jako u stylu nadpisu nejvyšší úrovně nastavte požadované hodnoty. Nezapomeňte vždy správně zvolit položku Propojit úroveň na styl.

Jak správně nastavit vzdálenosti odsazení:

Pokud pomineme nastavení okrajů stránky (tmavě šedá část na pravítku), pak u číslování nastavujeme tři rozměry:

Nastavení zarovnání a tabulátoru

Obrázek 2: Nastavení zarovnání, tabulátoru a odsazení textu

Detail

Obrázek 3: Nastavení zarovnání, tabulátoru a odsazení textu - náhled

Word 2007

Na kartě Domů klikněte na tlačítko Víceúrovňový seznam a na tlačítko Definovat nový víceúrovňový seznam.

Pomocí tlačítka Více zobrazte všechny volby, vyberte Úroveň 1, u položky Propojit úroveň na styl vyberte styl N1, zadejte zarovnání, číslování, odsazení textu a případně nastavte přidání tabulátoru pro  odsazení druhého a následujících řádků.

Víceúrovňové číslování Word 2007

Pro druhou a další úroveň číslování je potřeba kromě postupu výše ještě použít volbu Zahrnout číslo úrovně z v případě, že chcete číslovat např. stylem 1.1

Aplikace stylů

Pomocí funkce Najít a nahradit Nabídka Úpravy - Nahradit nebo klávesová zkratka CTRL+H zaměňte formátování textů. V tomto případě můžeme využít vyhledání písmene a nahrazení příslušným stylem.

  1. Najít a nahradit CTRL+H
  2. Do pole Najít zadáme příslušné písmeno – např. pro nadpis první úrovně písmeno a.
  3. Do pole Nahradit čím nezapíšeme nic, ale po výběru tlačítka Více vybereme volbu Formát - Styl… a ze seznamu vybereme příslušný styl - např. pro nadpis první úrovně styl N1.
Nahrazení textu stylem

Obrázek 4: Nahrazení textu stylem

  1. Potvrdíme volbou Nahradit vše.
  2. Obdobně pro styly N2, N3, text.

Pro nahrazení tučně formátovaných x stylem zdurazneny bude postup následující:

  1. Do pole Najít zapíšeme x, a po výběru tlačítka Více vybereme pod volbou Formát - Písmo a vybereme Řez písma Tučné. Do pole Nahradit čím nemusíme zapisovat nic, pouze zvolíme pod volbou Formát -Styl ze seznamu vybereme styl zdurazneny.

Nahrazení formátu písma stylem

Obrázek 5: Nahrazení formátu písma stylem

Pokud si chcete výsledek zkontrolovat, tak si stáhněte výsledek.

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.