Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Cena vstupenky

V minulém cvičení jsme vytvořili vstupenku. Nyní upravíme dokument se vstupenkami přidáním polí, do kterých se bude vypisovat cena vstupenky a pořadové číslo. Dejme tomu, že vzhled vstupenek bude vždy stejný, měnit budeme pouze cenu a počátek číslování vstupenek.

Postup

Jako první vložíme do dokumentu záložku – nazvěme ji třeba cena. Záložku vložíme ve Wordu 2003 přes nabídku Vložit - Záložku, ve Wordu 2007 karta Vložení - Odkazy - Záložka a do pole Název záložky uvedeme její název. V názvu záložky nesmí být mezera.

Záložka - nová

Pokud chceme, aby byly záložky v dokumentu vidět, pak je potřeba:

aaaZobrazení značky záložek Word 2007

Záložky se v dokumentu zobrazují jako I v případě, že je vložena na jedno místo dokumentu nebo jako šedé závorky [ ] v případě, že je záložka aplikována na rozsah textu.

V dalším kroku můžeme vložit pole s dotazem. Dotaz bude sloužit k zadání ceny pro aktuální sérii vstupenek. Pole vložíme ve Wordu 2003 z nabídky Vložit - Pole, ve Wordu 2007 přes kartu Vložení - Text - Rychlé části - Pole...

V dialogovém okně vybereme v názvu pole Ask a zadáme libovolnou otázku. Dále vybereme námi definovanou záložku cena. Poté klikneme na tlačítko Kódy polí v dolní části dialogového okna klikneme na tlačítko Možnosti a zvolíme přepínač \d.

Pole ASK

Pomocí přepínače \d můžeme definovat výchozí odpověď na otázku, která se použije i v případě, kdy na otázku neodpovíme.

Výsledný kód pole by tedy mohl vypadat například takto:

{ ASK cena "Jaká je cena vstupenek?" \d "500 Kč" \* MERGEFORMAT }

Nyní už stačí do dokumentu vložit odkaz na místo, kam chceme cenu vypisovat. To provedeme vložením pole REF s odkazem na záložku cena.

Pole REF

Pokud budeme chtít nyní otázku vyvolat, resp. současně s tím upravit cenu vstupenek, pak budeme potřebovat označit místo v dokumentu, kde se nachází pole Ask resp. ta pole, u kterých chceme cenu vstupenky upravit. Pokud chceme vyvolat otázku k zadání ceny a současně upravit všechny ceny vstupenek, pak bude nejjednodušší označit celý dokument - např. pomocí klávesové zkratky CTRL+A. Vlastní aktualizaci provedeme stisknutím klávesy F9.

Další možností je napsání jednoduchého makra pro aktualizaci dokumentu. Tlačítko makra pak můžeme umístit přímo do dokumentu a pak už je práce s cenami vstupenek opravdu jednoduchá.

Makro

Sub aktualizace_ceny()
  ' Makro aktualizuje dokument - zobrazí výzvu k ceně vstupenky
    Selection.WholeStory   ' vybere celý dokument
    Selection.Fields.Update  ' aktualizuje pole v dokumentu
    Selection.HomeKey Unit:=wdStory  ' vrátí kurzor na začátek dokumentu
End Sub
Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.