Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Četnost údajů

Máme k dispozici tabulku, ve které je ve sloupci A více jak dvanáct set záznamů.

Část tabulky

Úkol

Do připravené tabulky vypište jednotlivé kategorie ze sloupce A a pomocí funkce doplňte počet jejich výskytů. Dále do sloupce pořadí doplňte pořadí podle jejich počtu - kategorie s největším počtem výskytů bude mít číslo 1, druhá 2, atd. Kategorie seřaďte vzestupně podle abecedy.

Řešení pomocí filtru a funkcí

Úlohu lze řešit například následovně:

  1. Zkopírujeme buňku A1 např. do buňky G1
  2. Zvolíme příkaz Data - Filtr - Rozšířený filtr a nastavíme oblast seznamu na data ve sloupci A, jako oblast kritérií zvolíme námi zkopírovanou buňku a také buňku bezprostředně pod (jako kritérium tedy volíme jakoukoli hodnotu). Dále zvolíme přepínač Kopírovat jinam a jako oblast extrakce filtru zvolíme záhlaví tabulky, do které chceme vynést jednotlivé kategorie. Abychom jako výsledek dostali pouze unikátní údaje, zatrhneme možnost Bez duplicitních záznamů.
     Rozšířený filtr
  3. Pomocí rozšířeného filtru jsme získali seznam unikátních údajů, který seřadíme vzestupně tím, že označíme libovolnou z těchto osmi buněk a klikneme na ikonu Seřadit vzestupně Řazení polí.
  4. Do sloupce Počet dosadíme pomocí funkce COUNTIF počet jednotlivých kategorií ve sloupci A. Vzorec by mohl vypadat např.: =COUNTIF(A:A;C2) , kde C2 je jeden z vyfiltrovaných záznamů.
  5. Pořadí četnosti jednotlivých kategorií ve sloupci A zjistíme pomocí funkce RANK. Vzorec by mohl být např. =RANK(D2;$D$2:$D$9) , kde D2 je četnost dané kategorie a oblast ve které jsou četnosti je D2:D9.

Řešení pomocí kontingenční tabulky

Jednodušším řešením je sestavení kontingenční tabulky, kde jako oblast řádků i datovou oblast tvoří záznamy ze sloupce A. Pro kontingenční tabulku je pak automaticky zvolena možnost pole Počet. Nyní již stačí pro vedlejší sloupec doplnit pořadí četností obdobně jako v bodě 5 výše.

Kontingenční tabulka

Řešení pomocí souhrnů

Možná nejjednodušším řešením je umístit kurzor do sloupce A, Seřadit vzestupně Řazení polí, a zvolit nabídku Data - Souhrny a funkci Počet. Pořadí pak dosadíme obdobně jako v předchozích případech.

Souhrny - početSouhrny
Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.