Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481  
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Extra aktivity

Extra aktivity (dále jen EA) jsou jednou ze součástí hodnocení předmětu 3MA381. Byly vytvořeny za účelem zvýšení atraktivity a rozšíření obsahu výuky. Kvalitní práce nebudou jen zdrojem bodů a rozšířených znalostí, ale v budoucnu poslouží ostatním studentům - pomůžete tedy nejen sobě, ale i ostatním. Body za tyto aktivity se započítávají do celkového hodnocení. Hotové práce je možné odevzdávat do konce výuky (13. týden).

Podmínky odevzdávání

Zpracování vaších prací je poměrně náročné - časově i organizačně. Proto vás prosíme o dodržení následujících pravidel:

  1. Téma zpracujte vlastními slovy, na základě svých zkušeností a informací, které si vyhledáte na internetu nebo v literatuře (srovnejte několik zdrojů). Neopisujte nápovědu ani Wikipedii.
  2. Dokument pojmenujte dle ID dané aktivity a doplňte název svým xname, odděleným podtržítkem (např. dokument na téma EA01127 pojmenujte "EA01127_xfikm01.docx").
  3. V každé práci uvádějte zdroje, ze kterých vycházíte, a to jak v případě teorie, tak použitých dat.
  4. Odevzdávaný dokument musí obsahovat souhrnné informace dokumentu. Doporučujeme vám, vytvořit si šablonu dokumentu, kde si tyto údaje předvyplníte a pak už stačí použít tuto šablonu pro nové dokumenty k EA.
  5. Vypracovanou aktivitu zašlete na e-mail extra.aktivity[na]gmail[tečka]com, kde do předmětu uvedete 3MA381 - EAID - xname včetně mezer např. "3MA381 - EA01127 - xfikm01" (zvažte vytvoření šablony e-mailu).
    Náhlad správně napsaného e-mailu
  6. Na každou odevzdanou práci dostanete max. do týdne zpětnou vazbu. Pokud by vám odpověď nedošla, připomeňte se.
  7. To hlavní nakonec - záleží na kvalitě a ne na množství a rychlosti odevzdávání EA. Odevzdávejte prosím pouze důkladně vypracované práce.

Seznam aktuálních témat

Témata jsou průběžně aktualizována (odebíráme témata, která již několik studentů odevzdalo). Minimální trvanlivost nasazené EA je několik dní.

Hodnocení z EA

Zobrazené hodnocení je pouze orientační. Mezi přidělením bodů ve zpětné vazbě po e-mailu a zobrazením v tabulce níže může být prodleva.


© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.