Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Seminární práce

Součástí hodnocených aktivit je zpracování a prezentace seminární práce - prezentace.

Výběr tématu

Studenti zpracovávají samostatně práci na téma, které se týká informatiky ve spojení s managementem / ekonomií - v širším slova smyslu. Může se týkat kancelářských programů, softwarových nástrojů využitelných vedoucími pracovníky, efektivního využívání prostředků IS/ICT apod. Téma si studenti vybírají sami, ale podléhá schválení vyučujícího.

Zvolené téma by mělo být přínosem pro ostatní studenty. Vhodné je téma, u kterého se můžete opřít o vlastní zkušenosti a přiblížit tak dané téma z jiného pohledu, než tak, jak se produkt prezentuje např. na oficiálních stránkách či v dokumentaci daného produktu.

Nevhodná jsou naopak témata, se kterými jste se ještě neseznámili, o kterých mnoho nevíte a ke kterým lze snadno dohledat dostatek informací (např. k srovnání Microsoft Office a Open Office najde Google několik milionů stránek).

Výběr témat a přidělení termínů prezentací probíhá výhradně v prvních dvou týdnech výuky.

Podmínky pro zpracování

Samostatné zpracování prezentace

Příklad termínů spojených s prací, prezentovanou na konci 10. týdne semestru:

Hramonogram prezentace

Prezentace na cvičení

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení prezentací jsou rozdělena do tří základních skupin, každé kritérium má svou váhu (body v závorce). Celkem lze za zpracování seminární práce získat 25 bodů.

Forma - celkem 14 bodů

Obsah - celkem 7 bodů

Prezentace - celkem 4 body

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.