Informatika Arts management
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Témata prezentací Požadavky na prezentace Studijní zátěž Podklady ke cvičením Systém hodnocení

Studijní zátěž

Prezenční studium

Aktivita Celková zátěž
Účast na cvičeních 52 hodin
Průběžná příprava na cvičení (samostatné studium z literatury) 52 hodin
Příprava prezentace 26 hodin
Příprava na závěrečný test a ostatní aktivity 26 hodin
Celková pracovní zátěž 156 hodin

Kombinované studium

Aktivita Celková zátěž
Účast na tutoriálech 12 hodin
Průběžná příprava (samostatné studium z literatury) 52 hodin
Příprava prezentace 26 hodin
Příprava na závěrečný test a ostatní aktivity 66 hodin
Celková pracovní zátěž 156 hodin
© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.