Informatika Arts management
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Témata prezentací Požadavky na prezentace Studijní zátěž Podklady ke cvičením Systém hodnocení

Požadavky na zpracování prezentace

Studenti zpracovávají v průběhu semestru projekt, jehož výstupem je prezentace projektu a dokumentace. Téma si studenti volí ze seznamu témat.

Případné doplňující podmínky a změny závisí na rozhodnutí konkrétního vyučujícího. Jako základ výstupu lze považovat:

Všechny materiály studenti odevzdávají elektronicky dle pokynů vyučujícího.

Podrobná kritéria hodnocení seminárních prací.

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.