Informatika Arts management
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Témata prezentací Požadavky na prezentace Studijní zátěž Podklady ke cvičením Systém hodnocení

Informatika - Arts Management

Předmět Informatika 3MA191 je vyučován výhradně pro studenty oboru Arts Management. Studenti se seznámí se základními znalostmi využívání výpočetní informatiky při řešení běžných ekonomických úloh (s orientací na arts management).

Anotace kurzu

Předmět je prakticky orientován na využití výpočetní techniky pro běžnou řídící činnost, a to konkrétně na práci s textovým editorem, tabulkovým kalkulátorem, prezentačním programem, dále na využívání Internetu jako nástroje pro vyhledávání i prezentaci informací, vše s důrazem na oblast kultury a umění.

Cíl předmětu

Cílem předmětu je naučit studenty ovládat na uživatelské úrovni textový editor, tabulkový kalkulátor, prezentační program a umět získávat a vyhodnocovat informace z Internetu, prezentovat je na Internetu. Všechny tyto nástroje a prostředky budou studenti využívat ve své budoucí odborné kariéře.

Přihlašování na zkoušku

Na zkoušku se studenti přihlašují přes server ISIS, kde je na výběr několik termínů pro přihlášení. Termíny jsou pro všechny kurzy společné. Platí tedy pravidlo, že kdo se dříve hlásí, má větší šanci si vybrat z více termínů.

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.