Provozní management
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Úvodní informace Osnova kurzu Rozmístění pracovišť Využití základních jednotek Odborné výpočty ve výrobě Standardizace Normy spotřeby materiálu Kapacitní normy Členění nákladů Volba technologické varianty Paretova analýza Výrobní dávka Průběžná doba výroby Provozuschopnost zařízení Zásoby rozpracovaných výrobků Vzorové zadání testu

Výrobní dávka

Základní pojmy

Příklady

Minimální výrobní dávka

Vypočtěte velikost minimální výrobní dávky, víte-li, že doba nečinnosti zařízení při seřizování se pohybuje přibližně na 5,5 % z doby činnosti výrobního zařízení. Koeficient kpn (tpz) činí 1,1, kpn (tk) = 1,2. Současně víte, že součástky jsou v následujícím úseku tepelně opracovávány a kapacita pece je 40 ks.

Máme k dispozici následující údaje:

Operace tk (min) tpz (hod)
A 4 0,55
B 2 0,35
C 6 0,65

Řešení

Nejprve je třeba upravit kusový čas a čas na přípravu a zakončení operace o koeficienty plnění norem.

Operace tk (min) kpn tpz (hod) kpn
A 4 1,2 0,55 1,1
B 2 1,2 0,35 1,1
C 6 1,2 0,65 1,1

Skutečné hodnoty jsou tedy následující:

Operace tk (min) tpz (hod)
A 3,333 0,5
B 1,666 0,318
C 5 0,59

Nebo můžeme koeficienty plnění norem začlenit přímo do vzorce pro výpočet minimální velikosti výrobní dávky:

Výrobní dávka

Neměli bychom opomenout převést jednotky na stejnou velikost. V tomto případě tedy na minuty nebo hodiny.

Výrobní dávka

Minimální velikost výrobní dávky je za těchto podmínek 154 kusů. Vzhledem ke kapacitě pece, která je 40 kusů by se tedy dalo uvažovat o dávce 160 kusů.

Výrobní dávka pro velkosériovou výrobu na sklad

V provozech strojírenského podniku se vyrábějí součástky pro montážní sestavy, které jsou určeny pro finální montáž spalovacích motorů. Jedná se o skupinovou velkosériovou výrobu, při jejímž operativním řízení se uplatňuje soustava operativního plánování "na sklad". V příštím pololetí se předpokládá vyrobit 12 000 součástek. Výrobní náklady jedné součástky činí 280,- Kč, náklady na skladování a udržování zásob jednoho kusu za rok (ns) jsou kalkulovány ve výši 12 % z výrobních nákladů 1 kusu. Náklady na přípravu, seřízení a zakončení práce na dávce (npz) byly stanoveny ve výši 285,- Kč/hod.

Součást prochází 5 operacemi:

Operace tk (min) tpz (min)
A 7 18
B 8 10
C 10 12
D 4 18
E 6 7

Koeficient ka odpovídá charakterem součástí hodnotě 0,04.

Velikost minimální výrobní dávky

Vžrobní dávka Vžrobní dávka

Velikost minimální výrobní dávky je 47 kusů.

Velikost optimální výrobní dávky

Vžrobní dávka Vžrobní dávka

Velikost optimální výrobní dávky je 665 kusů.

Nejvhodnější velikost výrobní dávky

Plánujeme vyrobit 12 000 kusů během 6 měsíců, takže přibližně 2 000 kusů měsíčně tj. přibližně 462 kusů týdně. Pokud by se v podniku pracovalo například pět dní v týdnu po dvou směnách, pak by bylo jedním z možných řešení (z důvodu přehlednosti) naplánovat výrobu např. 50 kusů na směnu, takže by se týdně vyrobilo 500 kusů, což by mohla být jedna dávka. Za pololetí by se tak vyrobilo přibližně 13 000 kusů součástek.

 

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.