Provozní management
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Úvodní informace Osnova kurzu Rozmístění pracovišť Využití základních jednotek Odborné výpočty ve výrobě Standardizace Normy spotřeby materiálu Kapacitní normy Členění nákladů Volba technologické varianty Paretova analýza Výrobní dávka Průběžná doba výroby Provozuschopnost zařízení Zásoby rozpracovaných výrobků Vzorové zadání testu

Úvodní informace ke kurzu

Průběžná příprava na cvičení

Na cvičení je potřeba znát teorii z přednášek a povinné literatury a příklady z předchozích cvičení.

Za aktivitu na cvičeních může student získat 1 bod/cvičení do celkového hodnocení, nejvýše však v součtu 10 bodů za všechna cvičení.
Za pasivitu na cvičeních může student získat -2 body/cvičení do celkového hodnocení, přičemž horní hranice není stanovena.
Účast na cvičeních není povinná.

Odborná seminární práce

Požadavky na zpracování odborné práce

V práci se lze se zmínit například o následujícím:

Alternativně je možné, po dohodě s vyučujícím, zpracování práce na teoretické téma.

Ke stažení:

Testy

V průběhu semestru se píší:

Za každý z průběžných testů je možné získat max. 15 bodů, závěrečná zkouška je hodnocena max. 50 body.

Žádný z testů není možné opakovat.

V případě nemoci v době psaní průběžných testů je možno psát daný test v náhradním termínu ve zkouškovém období.

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.