Provozní management
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Úvodní informace Osnova kurzu Rozmístění pracovišť Využití základních jednotek Odborné výpočty ve výrobě Standardizace Normy spotřeby materiálu Kapacitní normy Členění nákladů Volba technologické varianty Paretova analýza Výrobní dávka Průběžná doba výroby Provozuschopnost zařízení Zásoby rozpracovaných výrobků Vzorové zadání testu

Standardizace

Standardizace je proces, při kterém dochází k výběru, sjednocování a ustálení jednotlivých variant postupů, procesů, vstupů a jejich kombinací, ale stejně tak i výstupů, činností a informací v procesu řízení firmy nebo v jeho dílčích částech. (Volně dle: Tomek, G., Vávrová, V.: Řízení výroby, Grada Publishing 1999, s.113)

Nejdůležitější přínosy standardizace

Pro výrobce

Pro zákazníka

Na vstupu - materiálový standard: snížení nákladů na nákup materiálu, možnost racionalizovat logistické operace (lepší využití skladových ploch, manipulačních prostředků, optimalizace materiálového toku,…)

Metody tvorby norem

Nejpřesnější metody – máme k dispozici úplné podklady

Méně přesné metody – nemáme k dispozici úplné podklady

Nejméně přesné metody – nemáme k dispozici ani základní podklady

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.