Provozní management
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Úvodní informace Osnova kurzu Rozmístění pracovišť Využití základních jednotek Odborné výpočty ve výrobě Standardizace Normy spotřeby materiálu Kapacitní normy Členění nákladů Volba technologické varianty Paretova analýza Výrobní dávka Průběžná doba výroby Provozuschopnost zařízení Zásoby rozpracovaných výrobků Vzorové zadání testu

Průběžná doba výroby

Základní pojmy

Příklady

Rozdíl mezi postupným a souběžným předáváním

Stanovte průběžnou dobu výroby výrobní dávky o pěti kusech, která prochází třemi operacemi.

Operace tk (min) tpz (min)
A 10 20
B 20 20
C 15 0

Řešení

Postupné předávání dávky

Postupné předávání dávky
Postupné předávání dávky
Postupné předávání dávky
Postupné předávání dávky

Při postupném předávání by činila doba výroby dávky 265 minut.

Souběžné předávání dávky

Souběžné předávání dávky
Souběžné předávání dávky
Souběžné předávání dávky

Při souběžném předávání by činila doba výroby dávky 165 minut.

Nahoru

Závislost průběžné doby na počtu současně opracovávaných součástek a počtu pracovišť

Vypočtěte průběžnou dobu výroby výrobní dávky o velikosti 20 ks, která prochází čtyřmi operacemi.

Operace tk (min) tpz (min) p s
A 20 20 2 2
B 20 20 1 4
C 8 0 2 1
D 15 0 2 1

Řešení

Postupné předávání dávky

Postupné předávání dávky
Postupné předávání dávky
Postupné předávání dávky

Při postupném předávání by činila doba výroby dávky 470 minut.

Souběžné předávání dávky

Souběžné předávání dávky
Souběžné předávání dávky
Souběžné předávání dávky

Při souběžném předávání by činila doba výroby dávky 238 minut.

Nahoru

Rozdíl mezi grafickým a početním postupem

Vypočtěte (graficky a početně) průběžnou dobu výroby pro výrobní dávku o 20 kusech, která je předávána z pracoviště na pracoviště souběžně.

Operace tk (min) tpz (min) kpn pro tk kpn pro tpz p s
A 9 5,5 1 1,1 2 1
B 9 5,5 1 1,1 1 2
C 11 6 1,1 1,2 2 1
D 4,5 2 1 1 1 1

Řešení

Souběžné předávání dávky

Operace tk (min) tpz (min) p s
A 9 5 2 1
B 9 5 1 2
C 10 5 2 1
D 4,5 2 1 1
Souběžné předávání dávky
Souběžné předávání dávky

Při souběžném předávání by činila doba výroby dávky podle vzorce 139,5 minuty.

Souběžné předávání dávky

Při souběžném předávání by činila doba výroby dávky podle grafického řešení 142 minut.

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.