Provozní management
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Úvodní informace Osnova kurzu Rozmístění pracovišť Využití základních jednotek Odborné výpočty ve výrobě Standardizace Normy spotřeby materiálu Kapacitní normy Členění nákladů Volba technologické varianty Paretova analýza Výrobní dávka Průběžná doba výroby Provozuschopnost zařízení Zásoby rozpracovaných výrobků Vzorové zadání testu

Paretova analýza

Základní pojmy

Příklad

Ve výrobním závodě je na jednom ze zařízení pozorována častá poruchovost a z toho plynoucí ztráty a prostoje. Management podniku se chystá zavést určité inovace, které by napomohli snížit tuto poruchovost a to v podstatné míře. Na pracovišti byla v posledních 14 dnech sledována a zaznamenávána příčina závad na daném zařízení.

Byly vypozorovány tyto typy závad:

A – nesprávná funkčnost
B – poškození výrobku
C – nekompletní výrobek
D – vadný obal
E – deformace
F – nečitelný kód výrobku
G - jiná závada

Všechny závady na daném zařízení jsou v následující tabulce.

Paretova analýza - závady

Tabulka 1: Záznam závad na zařízení

Řešení

Abychom mohli lépe závady analyzovat, je třeba ji je utřídit do tabulky.

Paretova analýza tabulka kumulativně

Tabulka 2: Četnosti jednotlivých závad

Pomocí Paretova principu sestrojíme diagram.

Paretův diagram

Obrázek 1: Paretův diagram

Z diagramu je zřejmé, že pro dosažení požadovaného efektu ze 70% by mělo stačit odstranit závady typu A a B.

Vzhledem k tomu, že jednotlivé závady mají pro optimalizaci výrobního procesu různou důležitost, byla jednotlivým závadám přiřazena jejich váha.

Paretova analýza - tabulka 2

Tabulka 3: Četnosti závad a jejich závažnost

Pomocí Paretova principu sestrojíme z tabulky zohledňující závažnost jednotlivých závad diagram.

Paretův diagram - kumulativně

Obrázek 2: Paretův diagram zohledňující závažnost závad

Odstraněním závad typu A a B by se mohlo dosáhnout až z 80% požadovaného efektu.

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.