Provozní management
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Úvodní informace Osnova kurzu Rozmístění pracovišť Využití základních jednotek Odborné výpočty ve výrobě Standardizace Normy spotřeby materiálu Kapacitní normy Členění nákladů Volba technologické varianty Paretova analýza Výrobní dávka Průběžná doba výroby Provozuschopnost zařízení Zásoby rozpracovaných výrobků Vzorové zadání testu

Osnova kurzu

Osnova je pouze orientační. Konkrétní náplň jednotlivých cvičení určí vyučující.

1. cvičení

Typologie výrobních procesů

2. cvičení

Využití základních jednotek ve výrobě

3. cvičení

Normy spotřeby materiálu

4. cvičení

Kapacitní normy

5. cvičení

Prvky současného operativního řízení výroby

6. cvičení

Volba technologické varianty

7. cvičení

Metody řízení kvality ve výrobě

8. cvičení

Průběžná doba výroby

9. cvičení

Výrobní dávka

10. cvičení

Aktuální témata provozního managementu

11. cvičení

Obratová zásoba

12. cvičení

Provozuschopnost výrobního zařízení

13. cvičení

Vyhodnocení odborných referátů / předtermín závěrečné zkoušky

1. týden zkouškového

Závěrečný test (zkouška) a náhradní termíny testů

2. týden zkouškového

Náhradní termíny testů

3. týden zkouškového

Náhradní termíny testů

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.