Provozní management
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Úvodní informace Osnova kurzu Rozmístění pracovišť Využití základních jednotek Odborné výpočty ve výrobě Standardizace Normy spotřeby materiálu Kapacitní normy Členění nákladů Volba technologické varianty Paretova analýza Výrobní dávka Průběžná doba výroby Provozuschopnost zařízení Zásoby rozpracovaných výrobků Vzorové zadání testu

Kapacitní normy

Příklady:

Výpočet nominálního časového fondu

Vypočtěte nominální časový fond pro rok 2007. Výroba je přetržitá, pracuje se v jedné směně, pět dní v týdnu, délka jedné směny je 8 hodin.

Řešení

Nominální časový fond se vypočte jako počet dní v roce - počet týdnů * 2 - počet svátků připadající na všední dny. Tedy např. 365 - 52*2 - 10 = 251.

Rok 2007 není přestupný a má 251 pracovních dní => 251 * 8 = 2008 hod. Nominální časový fond roku 2007 je 2008 hodin.

Nahoru

Výpočet využitelného časového fondu

Vypočtěte využitelný časový fond pro 3. čtvrtletí roku 2005. V srpnu je plánována celozávodní dovolená od 1. srpna do 14. srpna (tj. celkem 10 pracovních dnů), 5. a 6. července připadá na úterý a středu, 28. září na středu, sobot a nedělí je v daném období 13 (celkem 26). Údržba je prováděna v pracovní době a činí pro dané zařízení 5 hodin v měsíci. Generální oprava v daném období není plánována. Pracuje se v přerušované výrobě, dvě směny denně (8 hodin/směnu).

Řešení

3. čtvrtletí:

Měsíc Počet dní Svátky a dovolená
Červenec 31 -2
Srpen 31 -10
Září 30 -1
Celkem 92 -13

Kalendářní časový fond je 92 dní.

Nominální časový fond je 92 dní bez 13 dní svátků a dovolené a bez 26 sobot a nedělí => 53 dní.

Pokud se pracuje na dvě směny a každá trvá 8 hodin pak 53 * 2 * 8 = 848 hodin.

Údržba je prováděna 5 hodin v měsíci => 5 * 3 = 15 hodin.

Celkem tedy 848 – 15 = 833 hodin.

Využitelný časový fond pro zadané podmínky je 833 hodin.

Nahoru

Výpočet normy pracnosti a normy výkonu tkaní látky

Pro plánování reálných možností prodeje je nutné stanovit základní charakteristiky výrobního procesu tkaní konkrétních druhů látek. Látka je charakterizována následujícími údaji:

Rychlost tkaní 30 cm/min
Čas klidu k provedení ručních úprav 2 min/10 m
Čas pro založení nové osnovy: 0,2 min/m
Čas interference 0,3 min/m

Vypočtěte normu času (pracnosti) a normu množství (výrobnosti), jestliže výrobní jednicí je 1 m a jednotka času je 1 hodina

Řešení

V zadání máme údaje v různých jednotkách – bylo by tedy vhodné vše převést na stejné jednotky.

Převod na 1 metr:

Rychlost tkaní 30 cm/min 3,33 min/m*
Čas klidu k provedení ručních úprav 2 min/10 m 0,2 min/m
Čas pro založení nové osnovy: 0,2 min/m 0,2 min/m
Čas interference 0,3 min/m 0,3 min/m
Celkem 4,03 min/m

* 1 m = 100 cm; 100 cm / 30 cm = 3,333

Norma času je 4,03 min/m.

Norma množství je 1 hod / 4,03 min/m => 60 / 4,03 = 14,876 m/hod.

Nahoru

Výpočet normy pracnosti a normy výkonu tkaní sukna

Pro plánování reálných možností odbytu je nutné stanovit základní charakteristiky výrobního procesu tkaní konkrétních druhů látek. Sukno je charakterizováno následujícími údaji:

Rychlost tkaní 0,3 m/min
Čas klidu k provedení ručních úprav není
Čas pro založení nové osnovy: 170 s/10 m
Čas interference 50 s/m

Vypočtěte normu času (pracnosti) a normu množství (výrobnosti), jestliže výrobní jednicí je 1 m a jednotka času je 1 hodina.

Řešení

Postup je analogický s předcházejícím příkladem.

Rychlost tkaní 0,3 m/min 200 s/m*
Čas klidu k provedení ručních úprav není není
Čas pro založení nové osnovy: 170 s/10 m 17 s/m
Čas interference 50 s/m 50 s/m
Celkem 267 s/m

* 1/0,3 * 60 = 200

Norma času je 267 s/m nebopřevedeme na 4,45 min/m.

Norma na 1 hodinu je 60 / 4,45 tj. cca 13,483 m/hod.

Nahoru

Určení počtu šicích strojů

Stanovte potřebný počet šicích strojů pro ušití 3 600 ks tašek ve IV. čtvrtletí roku 2004 (28. říjen je čtvrtek, 17. listopad je středa, 24. prosinec je pátek, za toto čtvrtletí je celkem 26 sobot a nedělí). Tašky jsou šity z různých materiálů a v různých barvách. Výrobní dávka byla stanovena na 10 ks tašek (vzhledem k opotřebení jehly a spotřebě spodní nitě). Čas na přípravu a zakončení činí 5,5 minuty (koeficient plnění norem je 1,1) a čas kusový 35,4 minuty (koeficient plnění norem je 1,2). Pracuje se v jedné směně (1 směna = 8 hodin). Plánovaná údržba v rámci pracovní doby je odhadnuta na 6,5 hodiny za sledované období pro jeden stroj.

Řešení

Čas na přípravu a zakončení činí 5,5 minuty na dávku a koeficient plnění norem je 1,1. Z toho plyne, že skutečný čas na přípravu a zakončení je 5 minut na dávku.

Kusový čas je 35,4 minuty a koeficient plnění norem je 1,2. Z toho plyne, že skutečný kusový čas je 29,5 minuty.

Nominální časový fond = (31 + 30 + 31) – 26 – 3 = 63 dní = 504 hodin.

Využitelný časový fond = 504 – 6,5 = 497,5 hodiny.

Na jeden kus potřebujeme 30minut.

30 min * 3 600 ks = 1 800 hodin

Potřebujeme tedy zajistit 1800 strojových hodin a využitelný časový fond zařízení je 497,5 hodiny.

1 800 / 497,5 = 3,618

Pro zajištění plánovaného objemu výroby a při daných podmínkách budeme potřebovat 4 stroje.

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.