Miroslav Lorenc
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
3MA381 3MA382 3MA481 3MA191 3MA112 Závěrečné práce nové MSDN Různé Životopis Konzultační hodiny Kontakt

Obhajoba

Pro přihlášení na termín obhajoby je nutné si nejprve v ISISu zapsat mimosemestrální kurz DIP_B (pro BP) resp. DIP_D (pro DP).

Obhajoby BP/DP probíhají odděleně od státních zkoušek.

Obhajoba závěrečné práce probíhá před většinou tříčlennou komisí, kde vedoucí komise je minimálně docent. Vedoucí ani oponent práce se obhajoby účastnit nemusí (a pokud nejsou jmenováni do komise, tak se většinou neúčastní).

Obhajoba je veřejně přístupná a může se jí účastnit kdokoliv i bez ohlášení (výjimkou je porada komise o hodnocení studenta, tato část je neveřejná).

Při obhajobě student velmi stručně seznámí komisi s řešenou problematikou, cíli a přínosy práce a zodpoví na otázky z posudků oponenta a vedoucího práce.

Obhajoba trvá většinou 10-30 minut. Student může svou obhajobu podpořit prezentací v PowerPointu, max. však 15 min.

Členové komise mohou klást doplňující otázky.

V případě neobhájení práce (známka "nevyhověl/a") existují  dvě možnosti - dopracování závěrečné práce nebo komplexní přepracování či volba jiného tématu.

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.