Miroslav Lorenc
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
3MA381 3MA382 3MA481 3MA191 3MA112 Závěrečné práce nové MSDN Různé Životopis Konzultační hodiny Kontakt

Závěrečné práce - FGA

 

Kde si mohu půjčit nebo stáhnout normu ISO 690?

Možnosti distribuce normy nakládání s ní se řídí striktními pravidly. Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány nebo rozšiřovány pouze na základě souhlasu Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Na internetu ji tedy ke stažení (legálně) určitě nenajdeme, tištěnou verzi (40 stran A4) lze zakoupit za cca 500 Kč přes distributora - např. normy.biz, technicke-normy-csn.cz.

Cituji z díla, psaného azbukou - jak mám uvést zdroj?

Údaje získané z originálu publikace se transliterují (převod z jednoho písma na druhé bez ohledu na zvukovou hodnotu písmen) nebo romanizují (převod nelatinkových psacích systémů do latinky), a to v souladu s normou ČSN ISO 9 (Informace a dokumentace – Transliterace cyrilice do latinky – slovanské a neslovanské jazyky). Upravená forma nahrazuje originál nebo se uvádí v hranatých závorkách za původní formou.

V jakém jazyce se uvádí "vydání" v soupisu bibliografických citací?

Údaje se uvádějí tak, jak jsou v publikaci - nepřekládají se. Tedy pro anglicky psanou knihu "2nd edition" nikoli "2. vydání".

Název knihy je napsán velkými písmeny - mám to takto uvést i v seznamu literatury?

Název knihy se přebírá doslovně z tiráže (nikoli titulní strany) a převede se na malá písmena (první písmeno bude velké). Tedy místo "MANAGEMENT" uvedete "Management".

Mají se křestní jména autorů publikace zapisovat do seznamu bibliografických citací celá nebo stačí jen iniciály?

Křestní jména zapisujeme tak, jak jsou uvedena v konkrétní publikaci. Většinou tedy celá křestní jména.

Máte dotaz? Nebojte se zeptat.

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.