Miroslav Lorenc
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
3MA381 3MA382 3MA481 3MA191 3MA112 Závěrečné práce nové MSDN Různé Životopis Konzultační hodiny Kontakt

Aktuálně a nedávno vedené práce

Typ Jméno Téma Plánovaný termín odevzdání Termín obhajoby Hodnocení oponenta Hodnocení  vedoucího Známka od komise
DP Václav Sýkora Výběr a implementace ERP pro malé expandující podniky červenec 2014        
DP Jaroslav Kozel Možnosti pořízení ERP systému ve formě SaaS prosinec 2013        
BP Dmitry Milashuk Analýza systému hodnocení a rozvoje pracovníků rejdařské společnosti Seatrade B.V. leden 2014        
BP Dung Le Xuan Řízení bezpečnosti při využití Google Apps v podnicích květen 2014        
DP Martin Jíra Metody výběru / způsoby pořízení informačního systému pro podnik květen 2014        
DP Petr Smejkal Vývoj webové aplikace na Facebook červen 2014        
BP Kateřina Prikrylová Možnosti využití sociálních sítí pro podporu podnikání duben 2014        
DP Jiří Krejsa Proces výběru informačního systému září 2012        
               
© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.