Miroslav Lorenc - MSDN
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
MSDN AA Dostupné produkty Pravidla pro používání SW Licence Postup stažení SW Stažení produktu FAQ Odkazy

Pravidla pro používání software

Co je přípustné Co je nepřípustné
Nástroje a technologie poskytované v rámci programu MSDN Academic Alliance (MSDN AA) mohou být používány pouze pro výuku a nekomerční výzkum. Definice výukového a výzkumného používání jsou uvedeny níže. Software, který je součástí programu, nesmí být použit pro infrastrukturní účely, ať již v učebně, laboratoři nebo administrativě. Musí přímo podporovat výuku nebo výzkum zahrnující nástroje a technologie MSDN AA.
Studenti, kteří se účastní alespoň jednoho kurzu na členském pracovišti, mohou instalovat software do svých osobních počítačů. Studenti, kteří se účastní aktivit na členském pracovišti, ale neúčastní se kurzů hodnocených kredity nebo certifikátem, nejsou oprávněni instalovat software MSDN AA do svých osobních počítačů.
Členové akademického sboru pracoviště a zaměstnanci, kteří se přímo podílejí na správě systémů a poskytování podpory k softwaru MSDN AA, mohou instalovat software do svých osobních počítačů. Zaměstnanci, kteří se přímo nepodílejí na správě systémů související s MSDN AA (například sekretářky a administrativní asistenti), nesmí instalovat software MSDN AA do svých osobních počítačů.
Systém Microsoft Windows může být instalován pouze pro podporu používání jiného softwaru a technologií MSDN AA (například sady Microsoft Visual Studio .NET) pro potřeby výuky nebo výzkumu. Systém Windows XP nesmí být používán jen jako terminál pro přístup k unixovému serveru (Telnet). Systém Windows Server 2003 nesmí být používán k hostování e-mailového serveru, a to ani tehdy, když byl e-mailový software zakoupen samostatně.
K programu MSDN AA se může připojit více akademických pracovišť v rámci instituce, pokud každé z nich splňuje kvalifikační požadavky. Software, který je součástí programu, nesmí být sdílen s nečlenskými pracovišti. Může však být instalován ve sdílených laboratořích, pokud je studenti z členského pracoviště pravidelně využívají.
Pověřený správce programu musí být zaměstnancem členského pracoviště a odpovídá za správu, řízení a dodržování pravidel stanovených smlouvou MSDN EULA (End-User License Agreement) a doplňkem MSDN AA License Amendment. Pověřeným správcem programu pro členské pracoviště nesmí být učitelský asistent ani student. Asistenti a studenti však mohou správci pomáhat při správě programu.
Každá kopie softwaru musí být věrná a úplná a musí obsahovat všechny doložky o autorských právech a ochranných známkách. Veškerý zpřístupněný software musí obsahovat všechny soubory z disků CD. Software poskytovaný v rámci programu MSDN AA nesmí být prodáván, pronajímán ani převeden na jiný subjekt (včetně smluvních partnerů, konzultantů, jiných firem a zaměstnanců jiných pracovišť).To se týká i subjektů pracujících na společných výzkumných projektech.
Správce programu musí schválit každý přístup k členské oblasti na webu MSDN AA ze strany jiných členů akademického sboru pracoviště. Správce programu nesmí umožnit jiným členům akademického sboru, aby na webu MSDN AA podávali žádosti o další kódy Product Key.
Pokud se pracoviště rozhodne neobnovit členství v MSDN AA, může nadále používat software nainstalovaný před ukončením členství, a to pro zde uvedené účely. Software však nesmí být nadále zpřístupňován studentům, zaměstnancům a členům akademického sboru ani nesmí být instalován do nových počítačů pracoviště. Studenti, zaměstnanci a členové akademického sboru nesmí po ukončení členství v programu stahovat ani přebírat software MSDN AA.
© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.