Miroslav Lorenc - MSDN
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
MSDN AA Dostupné produkty Pravidla pro používání SW Licence Postup stažení SW Stažení produktu FAQ Odkazy

 Smlouva o studentském používání produktů v rámci licence MSDN AA (Student Use Agreement)

English version

Katedra managementu, na které se účastníte kurzu akreditovaného předmětu, je členem programu MSDN Academic Alliance (MSDN AA) a jako taková je oprávněna poskytnout vám software zařazený do programu pro používání na osobním počítači. K tomu je zapotřebí, abyste vyjádřili souhlas s pravidly používání softwaru MSDN AA smlouvou MSDN EULA (End-User License Agreement), jejím doplňkem MSDN AA License Amendment, případně s dalšími pravidly stanovenými katedrou managementu. Správce programu MSDN AA pro vaše pracoviště vede záznamy o studentském používání. Na základě požadavku poskytuje souhrnné údaje o tomto používání společnosti Microsoft a odpovídá za úplné dodržování podmínek programu ze strany uživatelů z pracoviště (student, člen akademického sboru a technický pracovník). Instalací, kopírováním nebo jiným používáním softwaru vyjadřujete souhlas s podmínkami smlouvy EULA a doplňku License Amendment. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, software neinstalujte, nekopírujte ani jinak nepoužívejte.

Pravidla pro instalaci

Pravidla pro používání

licenční smlouva MSDN Stáhněte si tuto smlouvu, podepište ji a doručte na sekretariát katedry managementu osobně nebo ji pošlete v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem, kde v předmětu e-mailu uvedete "souhlasím s podmínkami Smlouvy o studentském používání produktů v rámci licence MSDN (Student Use Agreement)" a samotnou smlouvu dejte do přílohy e-mailu.

Teprve po doručení smlouvy může být váš účet aktivován.

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.