Manažerská informatika
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Podklady ke cvičením Semestrální práce Samostatné aktivity Hodnocení Odkazy

Funkce POLÍČKO

Funkce POLÍČKO je informační funkce, která je v Excelu kvůli zachování komptability s jinými aplikacemi. Pomocí této funkce můžeme získat řadu použitelných informací.

Funkci je možné využít např. jako mezivýsledek k dalším funkcím, zjištění adresy aktivní buňky, umístění souboru, název používaného sešitu apod.

Syntaxe funkce POLÍČKO

=POLÍČKO(informace;odkaz)

Informace je druh informace, kterou chceme získat. Argument informace se podle nápovědy zadává v angličtině a v uvozovkách. Z provedených pokusů vyplývá, že funkce POLÍČKO funguje i při zadání českého ekvivalentu informace (tedy adresa, sloupec, barva, obsah, apod.). Místo "parentheses" je potřeba použít "závorky" nikoli "kulaté závorky".

Informace Výsledek
"address" Odkaz na první buňku oblasti. Odkaz vrátí ve tvaru textu.
"col" Číslo sloupce buňky v oblasti.
"color" Vrátí 1, pokud má buňka nastavenu barvu pro zobrazení záporných hodnot; v ostatních případech vrátí 0.
"contents" Hodnota v levé horní buňce v oblasti. Nejedná se o vzorec.
"filename" Název souboru (včetně celé cesty), který obsahuje danou oblast. Název vrátí ve tvaru textového řetězce. Vrátí prázdný řetězec (""), pokud list obsahující oblast nebyl zatím uložen.
"format" Identifikátor číselného formátu buňky ve tvaru textového řetězce. Funkce vrátí řetězec ukončený znakem "-", pokud má buňka nastavenu barvu pro zobrazování záporných hodnot. Vrátí řetězec ukončený "()", pokud má buňka nastaveno uzávorkování kladných nebo všech hodnot.
"parentheses" Vrátí 1, pokud má buňka nastaveno uzávorkování kladných nebo všech hodnot; v ostatních případech vrátí 0.
"prefix" Vrátí rozlišovací znak pro typ zarovnání textu v buňce. Vrátí apostrof ('), obsahuje-li buňka text zarovnaný doleva, uvozovky (") pro zarovnání doprava, stříšku (^) pro zarovnání na střed, zpětné lomítko (\) pro buňku vyplněnou textem a prázdný řetězec ("") ve všech ostatních případech.
"protect" Vrátí 0, pokud buňka není zamčena; 1, pokud buňka je zamčena.
"row" Číslo řádku buňky
"type" Typ dat v buňce, ve tvaru řetězce. Vrátí "b", je-li buňka prázdná, "l" pro textovou konstantu, "v" v ostatních případech.
"width" Šířka sloupce zaokrouhlená na celé číslo. Jednotka šířky sloupce je rovna šířce jednoho znaku výchozí velikosti písma.

Odkaz je adresa buňky, o které nás informace zajímá. Pokud adresu nezadáme, pak je informace vztažená k buňce, kterou jsme naposledy editovali.

K čemu je to dobré

Související funkce

Příklady

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.