Manažerská informatika
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Podklady ke cvičením Semestrální práce Samostatné aktivity Hodnocení Odkazy

Zjištění informace o názvu sešitu a listu

Na tomto příkladu si ukážeme jak pracovat s názvem sešitu nebo listu pomocí funkce POLÍČKO. Tato funkce umí pracovat jek s buňkou, ve které je umísťen, tak s naposledy editovanou buňkou (taková buňka může ležet i v jiném sešitu). Pro zjištění jména sešitu můžeme použít:

=POLÍČKO("filename";odkaz)

Argument odkaz je adresa buňky v aktuálním nebo jiném otevřeném sešitu. Funkce POLÍČKO  s argumentem "filename" nám vrací celou adresu včetně umístění sešitu - tedy např. C:\firma\[prodeje_2009.xlsx]listopad.

Pokud potřebujeme zjistit název sešitu  a chceme s tímto názvem dále pracovat, pak nám funkce =POLÍČKO("filename";odkaz) příliš nepomůže. Můžeme si však pomocí funkce ČÁST a NAJÍT vyčlenit skutečné "filename" nebo název listu.

Název sešitu

Pokud chceme pracovat s názvem aktuálního sešitu, můžeme použít např. vzorec:

=ČÁST(POLÍČKO("filename";A1);NAJÍT("[";POLÍČKO("filename";A1);1)+1;NAJÍT("]";POLÍČKO("filename";A1);1)-NAJÍT("[";POLÍČKO("filename";A1);1)-1)

Konstrukce vzorce

Pomocí funkce část můžeme z tohoto výsledku oddělit jednotlivé informace, protože víme, že název sešitu je v hranatých závorkách. Hledáme tedy část textového řetězce, který vrací funkce POLÍČKO, a to tu, která začíná hned po znaku [ (pozici tohoto znaku si zjistíme pomocí funkce NAJÍT) a končí na pozici znaku ] (to si zjistíme pomocí rozdílu pozic znaku [ a ]). Jedničku zde odečítáme proto, že nechceme znak ] do názvu zahrnout. Výsledkem funkce je tedy např. nazev-sesitu.xlsx.

Název listu

Obdobně můžeme zjistit název listu, který byl naposledy editován:

=ČÁST(POLÍČKO("filename");NAJÍT("]";POLÍČKO("filename"))+1;31)

Konstrukce vzorce

Konstrukce vzorce je obdobná jako u zjištění názvu sešitu, ale v tomto případě vynecháme u funkce POLÍČKO druhý argument. Protože název listu leží ve výsledku funkce POLÍČKO("filename") na konci textového řetězce za znakem ] a název listu může mít maximálně 31 znaků, je vzorec o poznání jednodušší.

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.