Miroslav Lorenc
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
3MA381 3MA382 3MA481 3MA191 3MA112 Závěrečné práce nové MSDN Různé Životopis Konzultační hodiny Kontakt

Co na těchto stránkách mj. najdete

Na tomto webu jsou především informace pro studenty předmětů vyučovaných na Vysoké škole Ekonomické v Praze a dále některé další užitečné informace z informatiky. Původně sloužili stránky jako sklad materiálů, postupně se rozrůstají o další teoreticky zaměřné stránky a práce studentů vyučovaných kurzů.

Manažerská informatika

Informace ke stěžejním předmětům sekce Manažerské informatiky:  3MA381 - Manažerská informatika - kancelářské aplikace, 3MA382 - Manažerská informatika - projektové řízení a 3MA481 - Manažerská informatika pro pokročilé. Obecné informace ke kurzům, harmonogram výuky, podklady ke cvičením, teorie k aplikacím Word, Excel, PowerPoint, Acrobat, Project a Visio, zadání samostatných cvičení, aj.

Informatika pro Arts Management

Informace pro studenty obrou Arts MAnagement: předmět 3MA191 - Informatika. Obecné informace ke kurzu, harmonogram výuky, témata seminárních prezentací, podklady ke cvičením aj.

Provozní management

Informace pro studenty předmětu 3MA112 - Provozní management. Obecné informace ke kurzu, harmonogram výuky, řešené příklady ze cvičení, vzorové zadání testu, aj. Tato část stránek již není aktualizována.

Závěrečné práce

Přehled nabízených témat závěrečných prací, teorie k metodologii, formální náležitosti kvalifikačních prací, příklady přímé a nepřímé citace, šablony apod.

MSDN

Vše o možnostech využití více jak 1200 produktů Microsoftu zdarma pro studenty vybraných předmětů katedry managementu na VŠE.

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.